Garancia

Korlátozott termékgarancia

Ez a korlátozott termékgarancia a Telsto márkanév alatt értékesített összes termékre vonatkozik.Minden Telsto termékre, beleértve az összes Telsto termékben használt alkatrészeket is, a Telsto által kiállított számla keltétől számított két év garanciát vállalunk, amely garantálja, hogy megfelelnek a közzétett specifikációinknak és hibamentesek.Ez alól csak akkor lehet kivételt tenni, ha a Telsto termék kézikönyvében, felhasználói útmutatójában vagy bármely más termékdokumentumban ettől eltérő időtartam került meghatározásra.

Ez a garancia nem vonatkozik olyan termékekre, amelyek csomagolását a helyszíni beszerelés előtt felbontották, és nem terjed ki olyan termékre, amely megsérült vagy hibás: (1) hibás beszerelés, baleset következtében.vis maior, helytelen használat, visszaélés, szennyeződés, nem megfelelő fizikai vagy működési környezet, nem megfelelő vagy nem megfelelő karbantartás vagy kalibrálás vagy egyéb, nem Telsto-hiba;(2) a Telsto termékekhez készült használati utasításokban és adatlapokban megadott használati paramétereken és feltételeken túli üzemeltetéssel;(3) nem a Telsto által szállított anyagokkal;(4) a Telsto vagy a Telsto felhatalmazott szolgáltatója által végzett módosítás vagy szervizelés révén.

Firmware

Bármely Telsto termékben található és a Telsto által meghatározott hardverrel megfelelően telepített firmware-re a Telsto által kiállított számla keltétől számított két év garanciát vállalunk, amely garantálja a Telsto közzétett specifikációinak megfelelő teljesítményt, hacsak külön licencszerződés másként nem rendelkezik, és a harmadik fél termékeire vonatkozó, alább meghatározott korlátozások függvényében.

Gyógyszerek

A Telsto egyedüli és kizárólagos kötelezettsége, valamint a vevő kizárólagos jogorvoslati lehetősége a jelen garancia keretében az, hogy a Telsto megjavítsa vagy kicserélje a hibás Telsto terméket.A Telsto saját belátása szerint dönti el, hogy a Telsto ezen jogorvoslatok közül melyiket nyújtja a vevőnek.A helyszíni garanciális szerviz nem terjed ki, és a vevő saját költségére történik, kivéve, ha a Telsto a helyszíni jótállási szolgáltatás megkezdése előtt írásban engedélyezte.

A vevőnek a Telsto-termékeket érintő balesetről vagy eseményről a tudomásszerzéstől számított 30 munkanapon belül értesítenie kell a Telstót.

A Telsto fenntartja a jogot a Telsto termékek helyszíni vizsgálatára, vagy a termék visszaküldésére vonatkozó szállítási utasítások kiadására.A Telsto megerősítése alapján, hogy a hiba a jelen garancia hatálya alá tartozik, a megjavított vagy kicserélt termékre az eredeti kétéves jótállás vonatkozik az érvényességi időszak hátralévő részében.

Kizárások

Használat előtt a vevő köteles megállapítani, hogy a Telsto termék megfelel-e a rendeltetésének, és vállalja az ezzel kapcsolatos minden kockázatot és felelősséget.Ez a garancia nem vonatkozik azokra a Telsto-termékekre, amelyeket helytelen használatnak, gondatlanságnak, nem megfelelő tárolásnak és kezelésnek, telepítésnek, véletlen sérülésnek vetettek ki, vagy amelyeket a Telstotól vagy a Telsto által felhatalmazott személyektől eltérő személy bármilyen módon megváltoztatott.A harmadik féltől származó termékekre ez a garancia nem vonatkozik.

A nem megfelelő termékeket nem szabad visszaküldeni a Telsto részére, kivéve ha:
(i) A termék nem használt.
(ii) A terméket eredeti csomagolásában szállítják.
(iii) A terméket a Telsto anyagvisszaküldési engedélye kíséri.

A felelősség korlátozása

A Telsto semmilyen esetben sem vállal felelősséget a vevővel vagy harmadik féllel szemben semmilyen különleges, büntető, következményes vagy közvetett kárért vagy kárért, beleértve korlátozás nélkül a tőke-, felhasználás-, termelés- vagy haszonveszteséget, bármilyen okból, akár abban az esetben, ha a Telstót értesítették az ilyen kár vagy károk lehetőségéről.

A jelen jótállásban kifejezetten meghatározott esetek kivételével a Telsto nem vállal semmilyen más kifejezett vagy hallgatólagos garanciát vagy feltételt, ideértve azokat sem.az eladhatóságra és egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó hallgatólagos garanciák.A Telsto elhárít minden olyan garanciát és feltételt, amely nem szerepel ebben a garanciában.